facebook_pixel

Historie letu balonem – létáme už tisíce let?

Michal Hoos

Popsat historii létání balonem není jednoduchý úkol. Touha létat provází lidský druh už od jeho počátků a nalezneme spousty a spousty zaznamenaných úspěšných i neúspěšných pokusů. Sestavit tedy stručný a na 100% přesný přehled událostí vedoucích k pokroku konkrétně ve vzduchoplavectví s vyznačenými milníky a jmény významných inovátorů, je záležitost pro obsáhlou odbornou publikaci a práci týmu specialistů.

Přesto se pokusíme vám předložit některé nejpodstatnější momenty, jež vedly k tomu, že se dnes můžeme odlepit od země a považovat vyhlídkový let balonem za snadno dosažitelnou zkušenost. Naše procházka historií letu balonem začíná.

SOUTĚŽTE O VYHLÍDKOVÝ LET BALÓNEM – soutěž již bohužel skončila

Zapojte se do naší soutěže o poukázku na VYHLÍDKOVÝ LET BALÓNEM!

Jak na to?

Pokračujte na soutěžní článek, ve kterém se dozvíte, co a jak!

Přejeme hodně štěstí! 

článek historie letu balonem

I indiáni se zapsali do historie letu balonem

Lety balonem s nejvyšší pravděpodobností provozovali už staří indiáni z Peru. To, že byla tak stará jihoamerická civilizace schopna letu balonem, možná vysvětluje nálezy obrovitých obrazců (viditelných jen z velké výšky), vytvořených jejími příslušníky.

V okolí těchto obrazců byly nalezeny části zvláštní bavlněné látky, po jejíž prozkoumání se zjistilo, že disponuje mnohem lepšími letovými vlastnostmi, než textilie používané v moderním vzduchoplavectví. Přímo mezi obrazci byly nalezeny pozůstatky velkých ohnišť, jichž mohli indiáni využívat k plnění balonů horkým vzduchem. Jsou dokonce zdokumentovány kresby balonů na archeology nalezených keramických výtvorech.

Písemné či jiné doklady o prvopočátcích letu balonem v Asii neexistují, ale dle učených hlav bychom mohli přinejmenším hledat onu dobu, kdy si lidé „masově“ uvědomili, že teplý vzduch nadnáší, ve starověké Číně.

obrázek z článku historie letu balonem

Číňané vyráběli pro své pravidelné průvody lampiony z  hedvábí. Sem tam se stalo, že nějakému nešťastníkovi uletěl lampion, do nějž vháněl teplý vzduch lihový kahan, přímo z rukou a nakonec se „létající světýlka“ natolik zalíbila, až se z jejich vypouštění stal nový zvyk. Tudíž tuto tradici, kterou provozovali nejspíše z náboženských důvodů, lze považovat za významnou při sestavování stručné historie letu balonem.

Měli bychom zmínit, že Číňané byli pravděpodobně schopni letů balonem dávno před Evropany. Samozřejmě nevíme, zda technologii horkovzdušných balonů nepřevzali od jiné civilizace, ale vzhledem k jejich technologické vyspělosti, která byla oproti zbytku světa především ve starověku výrazná, můžeme přinejmenším věřit, že se jednalo o jejich vynález. Dle velmi starých záznamů se v Číně pořádali už ve 13. století balonové závody, při nichž někteří závodníci uletěli i 40 kilometrů!

Pro zajímavost, antičtí Dákové využívali malých horkovzdušných balonů ke strašení svých nepřátel před začátkem bitvy. Pravděpodobně balonům namalovali děsivé oči a špičaté zuby, což muselo bojovníky na druhé straně, věřící v různé duchy a démony, skutečně vyděsit. Chytrý tah, že? Vyděsili takto i mocné Římany, kteří se však později dozvěděli, jaká je pravda o létajících monstrech a vrátili se o to zuřivější.

Našli bychom jistě i další úžasné známky technologické vyspělosti těch, kteří chodili po Zemi dávno před námi, ale raději se už přesuneme do doby, která je nám o dost blíže.

obrázek z článku historie letu balonem

Francie hraje v historii letu balonem významnou roli

V novověku lze považovat Francii za jedno z nejdůležitějších center společenského i technologického pokroku. I proto se z jejího nitra vynořili významní inovátoři, bratři Montgolfiérové, kteří sehráli velice důležitou roli v rozvoji moderního vzduchoplavectví. Z tohoto důvodu je zařazujeme v naší stručné historii letu balonem na pomyslný vrchol. Ostatně od jejich prvních větších pokusů se horkovzdušným balonům říká montgolfiéry.

Není tomu tak, že by se bratři náhle objevili a začali podnikat dokonalé lety balonem. V jejich objevu prý měla prsty, stejně jako v případě čínských lampionů, opět naše stará známá slečna Náhoda. Existují dvě varianty příběhu, jak jejich „balonová cesta“ začala. Rozhodli jsme se je, při naší procházce historií letu balonem, zmínit obě.

„Drahá! Vidělas?! Tvá spodnička se vznáší!“

To možná vykřikl Joseph Montgolfiér

obrázek z článku historie létání balonem

Někteří tvrdí, že jednoho dne dorazili Joseph Montgolfiér a jeho žena domů celí mokří kvůli silnému dešti. Odložili svršky a dali je sušit k hořícímu krbu. A tu si Joseph všiml, jak horký vzduch z krbu několikrát nadzvedl hedvábnou spodničku jeho milované manželky.

Jiní zase vypráví, že to bylo úplně jinak. Bratři Montgolfiérové byli vlastníky jedné z největších výroben papíru ve Francii a jednoho dne, když vysypávali velký papírový pytel plný odpadu do ohniště, vnikl do pytle horký vzduch tak prudce, až jim málem uletěl z rukou. A tak šikovní bratři učinili následující pokus.

Pytel přepásali papírovými páskami, na které připevnili plechový tác se žhavým uhlím. Poté počali na uhlí přikládat a narůstající množství horkého vzduchu způsobilo, že jejich první jednoduchý balon odletěl. Museli být svým objevem skutečně nadšení, protože nezůstali jen u vytváření malých papírových modelů.

Více si o Montgolfierových můžete přečíst třeba na Wikipedii.

První let balonem ve Francii nepodnikli lidé!

V roce 1783 došlo k prvnímu pokusnému letu balonem o průměru 12 metrů. Vznesl se do výšky 200 metrů a uletěl během 10 minut 2 kilometry. V tomtéž roce se bratři skutečně proslavili, když před zraky francouzského krále a mnohatisícového davu diváků, vypravili do vzduchu modrý balon (jedna z národních barev), posetý zlatými vladařskými symboly. Balonem se proletěla tři zvířata – kachna, kohout a beran. Na zemi je přivítal bouřlivý potlesk. Co se jim asi honilo hlavou?

obrázek z článku historie letu balonem

Do historie letu balonem se nezapsali jen zázrační bratři Montgolfiérové

Kromě bratrů Montgolfiérových se samozřejmě o nové způsoby sestrojení letuschopného balonu pokoušeli i další. Tak například Jean Pilatre de Rozier, jehož vodíkový balon se bohužel nedlouho po startu vzňal a zřítil se z výšky 400 metrů. Rozier se tak stal, společně se svým společníkem J. Pilatrem, první obětí leteckého neštěstí. Vyhlídkové balony se dnes plní zpravidla horkým vzduchem, takže žádný strach!

Dále potom profesor pařížské Akademi věd Jacques César Charles, který své balony plnil vodíkem ještě před Rozierem a svým způsobem byl rivalem Montgolfiérů. Balony plněné vodíkem se nazývají na počest svého tvůrce charliéry.

Jednu takovou charliéru zničili vyděšení obyvatelé malé francouzské vesničky, kam balon dosedl. Naštěstí to byl jen pokusný balon bez posádky. Vesničané totiž nabyli přesvědčení, že se jedná o pekelný výtvor a okamžitě na něj zaútočili vidlemi.

Dosud jsme zmínili, že balony se plnili buď horkým vzduchem nebo vodíkem. Pro úplnost dodáme, že v roce 1821 byl však poprvé použit také svítiplyn. Využíval jej anglický vzduchoplavec Charles Green.

obrázek z článku historie letu balonem

Pro sestavení historie letu balonem je nepochybně nesmírně důležitým milníkem den, kdy byl uskutečněn první let balonem s lidskou posádkou v Evropě. Stalo se tak 21.11.1783 a let trval 25 minut, přičemž balon urazil vzdálenost 9 km.

Abychom nevynechali naši milou vlast, první balon „Montgolfiérovského typu“ se vznesl k nebi v roce 1784. Vypustil jej cestovatel Tadeáš Hanka. Významnou osobností české historie letu balonem, která rozhodně stojí za zmínku, byl František Hůlka, první oficiální český pilot.

Tím bychom naši procházku historií letu balonem ukončili. Po pravdě máme teď sto chutí vyrazit na nejbližší balonové startoviště a vžít se do kůže všech těch, díky kterým si dnes můžeme užívat poklidného letu a fascinujícího rozhledu. S tím rozdílem, že my nejsme při letu balonem vystaveni žádnému nebezpečí, neboť balony byly po dlouhém vývoji dovedeny k dokonalosti a k dispozici je spousta zkušených pilotů. Nezbývá tedy než si let naprosto uvolněně vychutnat!

Na Stips.cz naleznete kromě letu balonem i spoustu jiných úžasných zážitků:

let balonem

Vyhlídkový let balonem

Zakuste pocity, jaké pociťovali první vzduchoplavci! Budete si užívat let a o nic se nestarat, takže vám nic neunikne a vychutnáte si každou vteřinu.

3180 Kč

balon monetizace pod článkem

Vyhlídkový let balonem pro 2 osoby

Proč si neužít vzduchoplavecké dobrodružství ve dvou? Ve dvou se to lépe táhne, ve dvou se lépe létá. Shlížejte na svět až z 800 metrové výšky!

6360 Kč

monetizace článku Historie letu balonem

Vyhlídkový let balonem nad Prahou 

„Tak takhle vypadá Praha z vejšky? Nádhera!“ I vám se možná vydere něco podobného z pusy, až se vznesete nad naším starobylým hlavním městem. Čeká vás až 120 minut letu!

7000 Kč

Okomentovat