Po předchozí části tady máme další slibované brněnské galerie, tentokrát především se současným uměním. Většina z nich se nachází v centru, a tak si na místo zdlouhavého dojíždění můžete jejich návštěvu spojit třeba s odpolední kávou ve městě.

Fait gallery

Ve Vaňkovce 2, Brno

Brněnská Fait gallery je soukromou galerijní institucí podněcovanou a zaštiťovanou brněnským podnikatelem Igorem Faitem. Její sídlo se nachází v bezprostřední blízkosti nákupního centra Vaňkovka. Před rokem 2016 se zde nacházela taktéž soukromá galerijní instituce, která nesla název Adam Gallery. V březnu téhož roku sem své aktivity přesunula galerie Fait, do té doby využívající především prostory bývalé sladovny královopolského pivovaru v areálu VUT. Činnost galerie lze pozorovat od roku 2012, od téže doby si instituce vedle kvalitních výstavních prostor klade za cíl podporu současného umění a budování sbírek, jak umění moderního tak současného.

Celá galerie se člení na 3 výstavní prostory: v prvním a zároveň hlavním prostoru se soustřeďují rozsáhlejší samostatné výstavy. V druhé části nazývané FG PREVIEW můžete narazit zejména na osobnosti nejmladší generace umělecké scény, zabývá se tak výraznou současnou tvorbou, často především zahraničního kontextu. A poslední částí je FG MEM, zaměřující se na mladou a střední generaci, obvykle hostujících umělců.

V galerii se nachází ještě kavárna, a koutek knihkupectví ArtMap, které je již výše zmiňováno. Krom samotných výstav se zde pořádají i akce zcela jiného rázu, jako jsou například lekce jógy či zábavně kreativní programy pro nejmenší. Celý prostor si lze případně i pronajat na vaši vlastní soukromou akci.

Zavřeno mají v neděli a pondělí, ostatní dny můžete přijít mezi 11 a 18 hodinou, doporučujeme vybrat si středu, jelikož v ten den je vstupné zdarma. Ostatní dny vás jeden lístek pro dospělého vyjde na 80 korun, rodinné na 180.

Galerie Tic

Radnická 4, Brno

Galerie turistického informačního centra zaštiťuje tři jednotlivé, různě staré, výstavní prostory, z nichž si každá vybírá své autory podle jiných požadavků. Začněme nejstarší prostorem, a tím je Galerie mladých, fungující od roku 1967 a prezentující především mladé umělce a umělkyně. Za rok se v této části vystřídá zhruba 8 výstav, k nimž je vždy připraven i doprovodný program, jako různé akce, přednášky, komentované prohlídky, diskuze a podobně. Kromě výstavního prostoru je tak umělcům poskytnut i prostor pro práci , sdílení a spolupráci s dalšími lidmi. Druhým nejstarším prostorem je Galerie U Dobrého pastýře, založena v roce 1992 a vystavující už známější umělce. Hlavní myšlenkou této části je poskytnout prostor umělcům, kteří již sice jsou v oboru zaběhlí, ale nejsou zatím dostatečně „prověřeni“ pro velké výstavní domy. Chtějí tak tímto gestem znázornit jistou vyrovnanost mezi oběma skupinami. Jednotlivé výstavy se zde mění zhruba po čtvrt roce. Poslední a nejmladší částí je Galerie Kontext, reagující hlavně na umění poslední dekády, například pro rok 2021 je téma „app-art“.

Shrneme-li si to, v celé Galerii TIC najdete současné umění, pravděpodobně takové, které nebude starší než vy sami… Zároveň je také potřeba říct, že těmto výstavám je obvykle vhodné věnovat více času, abyste jim porozuměli. Pokud jste v umění spíše velký rekreant, doporučuji naplánovat si návštěvu tak, abyste se trefili buď na vernisáž, nebo na některou z komentovaných akcí.  Což nás přivádí k tomu, kdy se sem vlastně dostanete… otevřeno je tedy do úterý do pátku 10-18 hodin, a v sobotu zkráceně: od 10 do 14 hodin, dle stránek je vstup volný, čili bez poplatků.

Galerie Industra

Lazaretní 1, Brno

Industra je známým místem zejména mezi studenty, a není se čemu divit, když se na ně i sama galerie soustřeďuje. Podporují jak studenty uměleckých škol, tak i absolventy či už etablované autory, z ČR i ze zahraničí. Za zmínku stojí i doprovodný program Industra Art Class, což je edukační program o umění pro všechny věkové kategorie. Skládá se z různých workshopů, přednášek a dalších aktivit. Chtějí propojovat odbornou a laickou veřejnost, autory a nadšence, poskytnout prostor pro setkávání a diskuzi. A jelikož všechny tyto aktivity také něco stojí, je pěkné věnovat autorům projektu alespoň nějakou částku, v rámci dobrovolného vstupné. Přijít můžete od středy do soboty v čase mezi 13 a 19, či v neděli od 10 do 19 hodin. Návštěvu doporučuji, prostor se obvykle pyšní útulnou příjemnou atmosférou.

Mezi další menší výstavní prostory patří Galerie Ars, sídlící na adrese Veselá 39 či Galerie Artikle v jižní části Brna, s adresou Masná 27/9, do ní se však obvykle dostanete spíše po osobní domluvě.

Nečetli jste ještě naši první část? Nenechte si ji ujít! Stačí kliknout sem.