Nejstarší zmínky o tvorbě piva pochází ze 7. tisíciletí před n. l. z období Mezopotámie, oblasti ležící mezi řekami Eufratem a Tigridem. (Nyní se jedná o část Střední Asie).  V dochovaných záznamech se píše o „jakýmsi“ omamným moku, který vznikl zkvašením dešťové vody s obilím ve špatně uzavřených nádobách. Některé teorie tvrdily, že jeho počátkem je kvašením těsta na chléb. Od té doby začalo záměrné tvoření nápoje, který byl označován Summery jako kvaš a Babyloňany jako širakum. Pivo bylo bez chmelu, jelikož nebyl znám. Mělo různé chuti, barvy a bylo nefiltrované. Celý proces měly na starost ženy.

V Egyptě se pivo zpracovávalo z kombinace ječmene, z kterého byl tvořen slad a pšenice, jejž sloužila jako náhrada chmelu. Pivo kvasilo ve speciální nádobě namset.

K rozšíření piva došlo v oblasti severní Evropy. Ačkoliv Vikingové pili teplé pivo, objevili techniku vymrazování, čím se stal nápoj silnější. Rozdílem tání vody a piva se zvýšil obsah alkoholu. Pravděpodobně se jednalo o prvního předchůdce ležáků.

K největšímu výrobnímu rozmachu a vynálezu pasterizace a filtrace piva došlo v 19. století našeho letopočtu. Od 20. Století začaly postupně vznikat menší pivovary.

Zdroj obrázku: skompasem.cz

Kdy vznikl nejstarší pivovar?

Pokud si zadáte do internetových vyhledávačů dotaz na nejstarší pivovar, pravděpodobně zjistíte, že informace jednotlivých stránek se ve faktech příliš nesetkávají. Za jeden z nejstarších pivovarů a nám nejbližších je považován Svatoštěpánský klášter v Německu, jehož založení se datuje až k roku 768, avšak oficiálně získal povolení pro vaření nápoje až v roce 1040. Jiné zdroje uvádí, že za počátkem pivovarů stojí USA, či Velká Británie.

Kdy vznikly pivní lázně?

Přesný rok vzniku pivních lázní nebyl stanoven. Přidávání piva do horkých koupelí se pravděpodobně rozšířilo s první hromadnou distribucí piv.

Novodobé lázně vznikly na konci 20. století v pivovaru Klosterbrauerei Neuzelle v Německu.  Od té doby se pivní procedury začaly používat po celém světě.

V České Republice jsou pivní koupele velice oblíbené a rozšířené. Často bývají součástí ubytování a balíčků poskytovanými malými pivovary. Oblíbenost stále nachází i u sousedního Německa a Rakouska.

Lázně jsou vhodné pro všechny. Kromě prohřátí těla a rozproudění krve působí například antistresově, regeneračně, zklidňují tělo i mysl.

Máte rádi pivo? Chcete si užít relaxace a zároveň ozdravné koupele? Podívejte se na naší nabídku pivních koupelí v centru Prahy.