facebook_pixel

Mezinárodní den žen jako den boje za rovnoprávnost

Marta Kratochvílová

Každý rok připadá na datum 8. března Mezinárodní den žen neboli MDŽ, původně nazývaný jako Mezinárodní dne pracujících žen. Je to den, kdy je čas uvažovat o dosaženém pokroku, volat po změně a oslavovat činy, odvahu a odhodlání obyčejných žen, které hrají mimořádnou roli v historii svých zemí a komunit. Tento dne je také známý jako Den spojených národů za práva žen a mezinárodní mír.

mezinárodnímu dni žen se po celém světě koná mnoho akcí, kam jsou obvykle pro promluvě zvány úspěšné či mediálně známé ženy (političky, vynálezkyně, podnikatelky, televizní osobnosti, vedoucí pedagožky apod.). Tyto akce se většinou zaměřují na témata jako je inovace, zobrazení žen v médiích nebo význam vzdělávání a pracovních příležitostí. Někteří lidé den slaví tím, že nosí fialové stuhy

ahoj

Původně byl tento den především politickou záležitostí. Později se pro lidi stal hlavně příležitostí, jak vyjádřit sovu lásku k ženám. Stal se něčím podobným, jakým je Den matek nebo Den svatého Valentýna. V dnešní době už je to spíše takový zarytý zvyk a málokdo vůbec ví, proč se slaví a jaká byla jeho původní myšlenka. Občas si ještě někdo vzpomene na červené karafiáty, které se u nás ženám dávaly za dob vlády komunistů. Právě s touto dobou si lidé svátek často spojují a mnohdy den žen, mylně, považují za komunistický svátek. Tento svátek na počest žen však vznikl v Americe a jeho historie je daleko delší.

1071904-445679

TROCHA HISTORIE MDŽ

První oslava se konala 28. února 1909 v New Yorku jako politická socialistická událost zorganizovaná na památku stávky žen, které v roce 1908 demonstrovaly za své volební právo či zvýšení platů. Od začátku tedy šlo za jediné – zrovnoprávnění žen a mužů. Tento svátek začal jako boj za práva žen a odstranění diskriminace. V roce 2010 se oslavy MDŽ dostaly i do Evropy. Počátky měl v Kodani.

V roce 1917 pak byl den v Sovětském svazu prohlášen za národní svátek a začal se slavit 8. března. Ten rok se poslední únorový čtvrtek v Petrohradě konala ženská demonstrace proti 1. světové válce. Bylo to 23. února, což je podle gregoriánského kalendáře 8. března. Odtud se rozšířil do dalších sousedních zemí, až k nám. Ale i do některých zemích na východě. V roce 1975 uznalo 8. března jako MDŽ oficiálně také OSN a další země.

ahoj

JAK SE SLAVÍ?

V některých zemích přinášejí děti dárky k MDŽ pro své učitelky, obdarovávají své matky apod. Ženy dostávají drobné dárky od přátel nebo členů rodiny. Většinou to bývají různá přání, květiny či bonboniéry.

Dárky pro MDŽ nemusí býtt drahé nebo luxusní. Jde hlavně o to, překvapit své oblíbené dámy a dát jim vědět, že jste šťastní, že jsou součástí vašeho života.

 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 2017

Tématem Mezinárodního dne žen 2017 je „Planeta 50/50 od roku 2030: posilme rovnost žen a mužů“. Hlavní myšlenkou je cíl o dosažení rovnosti žen a mužů a posílení všech žen a dívek. Dále zajistit inkluzivní a kvalitní vzdělání pro všechny, podpořit celoživotní vzdělávání a posílit postavení žen a jejich lidská práva. Je cílem do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky i chlapci měli přístup ke kvalitnímu rozvoji v raném dětství, péči a primárnímu vzdělávání, aby byli následně připraveni pro základní vzdělávání. Cílem je též ukončit do roku 2030 všechny formy diskriminace žen a dívek, odstranění forem násilí páchaného veřejně i soukromě na ženách, včetně obchodu s lidmi, sexuálního a dalších forem vykořisťování.

wellness-285587_1280

Máte v práci milé kolegyně, nebo oblíbené vyučující ve škole, dobré kamarádky, milé spolužačky, přítelkyně, snoubenky, sestry, matky, babičky? Co takhle jim udělat radost a překvapit je? Že jste MDŽ nikdy neslavili? Možná je na čase udělat výjimku a někoho mile překvapit a potěšit.

Chystáte se letos obdarovat některou ženu při příležitosti mezinárodního dne žen?

Okomentovat