Příchod adventu je znamení, že se Vánoční svátky nezadržitelně blíží. První adventní neděle startuje adventní čas posledních 4 týdnů před Vánoci. Každou další neděli zapálíme novou svíčku na adventním věnci, poslední těsně před Štědrým dnem. Můžeme tak sledovat, kolik týdnů ještě zbývá. Letos první svíčku, na tzv. železnou adventní neděli, zapálíme 27. listopadu 2023.

Svátky adventu

Advent je doba, kdy se připravujeme na Vánoce. Dříve byl advent také dobou postu a zklidnění, dodnes jej však protkávají nejrůznější svátky a tradice. Pár z nich si jich připomeneme i dnes:

4. prosince – svatá Barbora
Na svátek sv. Barbory se drží tradice řezání tzv. „barborek“. Jedná se o větvičky jakýchkoli stromů, které mohou do Vánoc rozkvést. Nejčastěji se jedná o větičky třešňové, ale i jiné z ovocných stromů nebo kaštanu. Traduje se, že barborka, která o Vánocích rozkvete, děvčatům předpovídá svatbu a do domu přináší štěstí. Zajímavostí je, že svatá Barbora mívala obdobnou roli jako Mikuláš, kdy v předvečer svého svátku hodné děti obdarovávala a naopak zlobivé kárala. Večer děti dávaly za okno talířek a druhý den ráno na něm našly nadílku. Dnes už tento svátek vymizel a nahradil ho svatí Mikuláš.

6. prosince – Svatý Mikuláš
Svátek svatého Mikuláše slavíme 6. prosince, čerty, Mikuláše a anděli prohánějící se po ulicích však spatříte již večer 5. prosince. Dle tradice v předvečer svého svátku Mikuláš obchází rodiny s dětmi za doprovodu čerta a anděla. Děti by měly celou návštěvu poctít přednesem básničky či písničky. Hodné pak dostávají sladkosti, zlobivé uhlí a brambory. Legenda o svatém Mikuláši má původ v jeho tradované štědrosti

13. prosince - Svatá Lucie
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. O svaté Lucii se traduje mnoho legend, pověr i lidových zvyků. Kromě nich však tento den patří zvláště ženám, který na den svaté Lucie nesměly vykonávat žádné domácí práce. Dnes po tomto svátečním dni naopak většinou začínáme s předvánočním úklidem a přípravami na vánoční svátky.

Symboly Adventu:

Jmelí

Tak, jak se v máji traduje májový polibek pod rozkvetlou třešní, má podobnou úlohu i vánoční jmelí. Políbení pod snítkou jmelí má zajistit vzájemnou lásku až do dalších Vánoc. Jmelí je symbolem štěstí a plodnosti a proto je také dodnes oblíbenou výzdobou domácností. Jeho původ můžeme hledat v zemích s Keltskou tradicí, kde k němu připojují také cesmínu a břečťan. Společně mají rostliny chránit domov před čarodějnicemi a zlými duchy a naopak přinést do domu požehnání.

Věnce

Kromě adventních věnců se vily i věnce bez svící, a to z rozličných materiálů. Dodnes můžeme vidět různé vánoční věnce zavěšené na dveřích. Podle tradice mají vánoční věnce zajistit jejich majiteli lásku, štěstí, zdraví a bohatství. V kostelích také bývala pod adventním věncem umístěna kasička, do které mohli věřící vkládat vánoční dary pro opuštěné děti a sirotky. Dnes jej však vnímáme spíše jako dekoraci a symbol radostného očekávání Vánoc.

Koledy

Většina Čechů nakupuje vánoční dárky až s příchodem adventu. Pokud mezi ně patříte i vy, pak se jistě nevyhnete koledám, které se na vás budou valit ze všech obchodů i restaurací. Tak či tak koledy k Vánocům zkrátka patří. Navíc česká hudební tradice se může pochlubit výjimečným počtem kvalitních adventních písní. Vrcholem je však navnazení vánoční atmosféry při zpívání koled u nadílky pod vánočním stromkem v rodinném kruhu.

Cukroví

Adventní doba je mimo jiné časem, který potřebují tradiční medové perníčky ke změknutí. Pokud s jejich výrobou začnete první adventní neděli, budete je mít o Vánocích akorát! Pečení perníčků má v českých zemích tradici od 12. století. Můžete jimi ukojit mlsnou, ozdobit vánoční stromek nebo uplatnit kreativitu při tvorbě perníkového věnce, betlému či chaloupky. Navíc výrobou a zdobením můžete zabavit děti na několik odpolední!