Babí léto postupně přechází v pochmurně šedivé podzimní počasí. Barevné lupení začíná hnědnou. Blíží se konec Října a s ním období, kdy uctíváme naše blízké zemřelé. Dušičky.

Co jsou Dušičky?

V našich kalendářích můžeme nejčastěji Dušičky spatřit pod jejich oficiálním názvem Památka Zesnulých, která spadá na 2. Listopadu. Svátek bývá často označován i jako Vzpomínka na všechny zemřelé, Svátek zesnulých, či Památka všech věrných zemřelých. V tento den provádí Římskokatolická církev a Církev československá husitská liturgické obřady, ve kterých se modlí za duše v očistci.

Dle lidové tradice se Dušičky slaví převážně v noci z 1. Listopadu na 2. Listopad, kdy duše opouští pekelný očistec, aby si odpočinuly od trestů za nepočestné životy. Již od nepaměti lidé chodili v průvodech na hřbitov, nosili věnce, svíce, květiny a modlili se, aby pomohli svým blízkým očistit jejich hříchy. Další pověry jsou spojené s počasím. Mlha bílá jako mléko pomáhá k ochlazení duší od podsvětních plamenů. Deštivé počasí označuje oplakávání hříšných činů.

Duše se vracely zpět do očistce s prvními ranními údery zvonů.

Co je to Svátek všech svatých?

Svátek všech svatých, který je spojen s 1. Listopadem, se slaví napříč katolickým a ortodoxním křesťanstvím .  Tento den oslavují svátek nejen svatí, ale i zemřelí, jejichž svátost zná pouze Bůh.

Tradičně se na Svátek všech svatých pekly housky ve tvaru rukou s křížem, což mělo připomínat kosti svatých.

Zdroj: zenysro.cz

Co je to Halloween a jak je s památkou na zesnulé spojen?

Halloween je svátek, který se slaví převážně v anglicky mluvících zemích (USA, Kanada, Británie…). Tento den spadá na 31. Října. Oficiální název „All Hallows´ Eve“, neboli Předvečer Všech svatých blízce připomíná naše české svátky.

Původ oslav pochází již od Keltů, kdy tento den byl vnímán jako hranice mezi mrtvými a živými. Keltové stavěli oltáře, zdobili je peřím, lebkami a snažili se navázat spojení s posmrtnou sférou.

Modernější tradice pochází z napojení keltského svátku na římsko pohanské a křesťanské svátky v Irsku. Halloween tedy propojuje staré zvyky v období před křesťanstvím s oslavou Slavnosti všech svatých.

Nicméně na rozdíl od Dušiček a Svátku všech svatých, se Halloween slaví zapálením svíce a tvořením „mini obřadů“ v podobě dýní před domy. Typické je i oblékáním dětí do kostýmů a následné koledování.

Jak se vzpomíná na zesnulé v Brně?

Brněnští obyvatelé a lidé, jejichž blízcí jsou pohřbeni v Brně, mohou zajít až na 11 hřbitovů, a to v Jehnicích, Komíně, Králově Poli, Líšni, Řečkovicích, Slatině, Soběšicích, Tuřanech, Žebětíně, Židenicích a v centru města – Ústřední Hřbitov. Všechna tato místa spadají pod Správu hřbitovů města Brna.

Kde můžete uctít památku brněnských slavných rodáků?

Nejvýznamnější osobnosti Brna jsou pohřbené na Ústředním hřbitově, který je zároveň největším ve městě. (mapa). Hřbitov je rozdělen na hrobovou část, část s krematoriem a monumentálním památníkem českých i zahraničních vojáku, kteří padli za Druhé světové války při osvobozování.

Z rodáků jsou zde pohřbení slavní básnící, malíři, hokejisté, skladatelé a další. Mezi nejznámější jména se řadí například hudební skladatel, dirigent a pedagog Leoš Janáček. Další velice známou osobností pro vás může být Josef Dobrovský, jež byl zakladatelem naší slavistiky a sepsal první Dějiny českého jazyka a literatury.

Nakonec bych ráda zmínila spisovatele Jiřího Mahena. Všechny pomníky slavných osobností i s podrobným popisem naleznete na GotoBrno.cz

Pro více zajímavostí nezapomeňte sledovat náš blog.

Zdroje: brno.rozhlas.cz; centrumnews.cz