Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi člověkem. V dnešní době neustále prohlubující se globalizace, informační technologie a světové propojenosti se znalost cizího jazyka stává nedílnou součástí každodenního života. Ovšem osvojování si nové slovní zásoby a gramatiky není někdy úplně snadné a ve studiu cizích jazyků můžeme někdy tápat. Oslovili jsme proto několik špičkových lektorů z jazykových kurzů, abychom zjistili od těch nejzkušenějších, jak se takové výzvě postavit a uspět v ní.

Přinášíme Vám 14 rad, které zefektivní vaše úsilí.

1. Rozdělte si učební materiál na menší díly – Je lepší se věnovat jazyku 15 minut denně, než 2 hodiny jednou za týden. Mozek tak mnohem lépe ukládá informace a s jazykem jste v kontaktu každý den.

2. Vždy u sebe mějte slovník! – Velmi dobrá rada v případě, že jedete do cizí země nebo se bavíte v cizím jazyce. Vždy, když narazíte na neznámé slovo, jednoduše se podívejte do slovníku a nejlépe nové slovo i někam poznamenejte. Dnes už můžete využívat i skvělé mobilní aplikace a mít tak slovník vždy při sobě.

3. Choďte do kina! – V severských zemích obyvatelé mluví plynule anglicky, a to od dětí až po 80 leté lidi. Jak je možné, že jsou v jazyce tak plynulí? Filmy v televizi a v kinech se v těchto zemích nedabují. Obyvatelé tak mají kontakt s jazykem už od dětství. Zkuste se dívat na filmy v jazyce, který se učíte. Můžete začít například s filmy a seriály, které perfektně znáte.

4. Čtěte noviny a komiksy – Dnes jsou již ve stáncích k dostání noviny v nejrůznějších jazycích světa. Vhodné je využívat i internetové zpravodajství. Pokud se na noviny ještě netroufáte, zkuste časopisy. Případně sáhněte po komiksech, ty představují výborný zdroj slovní zásoby.

Naše doporučení: Online kurzy

5. Pište dopisy – Zkuste psát dopisy na způsob deníku, ve kterém popíšete, co jste dnes dělali. Budete se tak zamýšlet nad slovní zásobou i nad tím, jak se v daném jazyce nejlépe vyjádřit. Po nějaké době se pak můžete ohlédnout a podívat se, jaký jste v jazyce udělali pokrok.

6. Myslete v daném jazyce – Ač se jedná o poměrně těžký úkol, je to jeden z nejdůležitějších kroků, jak si cizí jazyk osvojit. S procvičováním této činnosti se pro Vás cizí jazyk stane mnohem přirozenější a budete se cítit nejen sebevědoměji při setkání s rodilým mluvčím, ale také se budete moci mnohem pohotověji vyjadřovat.

7. Čtěte, čtěte, čtěte! – Čtěte všechno, počínaje internetovými stránkami, dále poezií, knihami, časopisy, nápisy. Velmi důležité je, aby Vás obsah bavil. Je mnohem lehčí číst něco, co Vás oslovuje, než něco, co považujete za nudné.

8. Audio – Naslouchat jazyku je jeden z nejjednodušších způsobů, jak se s jazykem ztotožnit. Dokonce pokud prozatím nerozumíte tomu, co se říká, stále budete vstřebávat výslovnost a intonaci. K tomuto účelu jsou skvělé audioknihy, nebo například tzv. podcasty, kde si můžete navolit Vaši úroveň jazyka, naslouchat textu a zároveň číst jeho přepis.

9. Online rádio – Rádio Vám zajistí pravidelný kontakt s daným cizím jazykem. Budete tak neustále vystaveni nové slovní zásobě.

10. Pravidelný kontakt – Jedná se o jedno z nejzákladnějších pravidel při osvojování si cizího jazyka. Pokud máte možnost, vystavujte se cizímu jazyku každý den. Zkuste si najít někoho, s kým budete v cizím jazyce mluvit, ať už osobně, nebo po Skypu. Zkuste také zjistit, zda se ve Vašem městě nekonají pravidelné schůzky lidí, kteří se daný jazyk učí a jednou za týden se scházejí, aby si jazyk procvičovali. Využijte této příležitosti.

Naše doporučení: Ostatní kurzy

11. Studujte s dalšími lidmi – Hodně lidí končí s učením cizího jazyka kvůli nezáživnosti učebnic. Zkuste se učit s dalším člověkem. Budete se navzájem motivovat, podporovat, dávat zpětnou vazbu i opravovat chyby. Jistý prvek soutěživosti v kombinaci s možností mluvit v jazyce před někým jiným nahlas, může být skvělým hnacím prvkem při učení se jazyka.

Naše doporučení: Hudební kurzy

12. Učiňte z učení zábavu – Neseďte celou dobu pouze nad knihami. Vneste do učení prvek zábavy. Co vás baví? Hudba? Poslouchejte písně v jazyce, který se učíte. Baví vás hry? Zkuste si najít na internetu kvízy nebo hádanky v daném jazyce. Ujistěte se, že si učení jazyka užíváte.

13. Chyby jsou dobré! – Nestresujte se, pokud si nemůžete vybavit nějaké slovo. Chyby jsou přirozené a při učení se cizího jazyka potřebné. Někdy dokonce slovo, které se naučíte na základě předešlé chyby, zůstane v paměti mnohem déle.

14. Nespěchejte – Vyčleňte si na studium cizího jazyka dostatek času. Určete si, kolik hodin týdně budete učení  věnovat, a zkuste se Vašeho plánu opravdu držet! Učte se pomalu, ale pravidelně a soustavně, a nový jazyk tak bude něco pozitivního, co Vám zůstane po celý zbytek života.

Naše doporučení: Všechny kurzy