facebook_pixel

České tradice – pálení čarodějnic

Renata Blažková

Pálení čarodějnic se tradičně slaví v noci z 30. dubna na 1. května. O tzv. Filipojakubské noci se všude venku pohybují strašidla, čaroděnice a zlé síly.

 

Samotný rituál se mapuje až do keltské doby, kdy lidé zapalovali ohně, aby udrželi čarodějnice a zlé síly daleko od svých obydlí. Protože přesně v tuto noc měly čaroděnice moc škodit lidem, proto bylo nutné ochránit celé vesnice.

Věřilo se, že čarodějnice se poslední dubnovou noc slétavají v reji, aby mohly obcovat s ďáblem a škodit lidem. V tuto noc bylo také možno čarodějnici spatřit – a to na opuštěném místě nebo na křižovatce.

 

Přestože těmto pověrám dnes věří jen malé děti, oslavy tohoto svátku se dochovaly. Dnes se v předvečer staví hranice z dříví, která může mít na vršku figurínu čarodějnice. Se stmíváním se hranice zapalují, což symbolizuje očištění od všeho zlého. Součástí oslav je rovněž opekání buřtů, popíjení a tanec.

V dávných dobách lidé dodržovali mnohem více rituálů než jen pálení hranice. Bylo třeba ochránit celé hospodářství a úrodu před zkázou a neúspěchem.

  • před dům se skládaly drny, trní a větvičky – čarodějnice musela všechny stébla neprve přepočítat a ráno již její moc pominula
  • stáj a chlévy se obvykle obsypávaly pískem a na dvůr se zapichovaly vidle a trnité klacky, o než se čarodějnice měla poranit
  • rovněž se k ochraně používala svěcená voda či výstřely z pušek

Ale i samotné pálení hranice je spojeno s množstvím tradic!

Chlapci a děvčata přeskakovali žhavé uhlíky, aby se zajistila jejich plodnost i zdraví. Pokud oheň přeskočil chlapec a dívka ruku v ruce, zůstali pak po celý život svoji.

Tato noc je obyčejně označována za nejplodnější noc v roce a kdo byl v této době počat, měl být šťastný po celý svůj život.

Dále se zapalovala košťata a vyhazovala vysoko do vzduchu, což mělo odehnat právě čarodejnice létající na koštěti. Nikdy na hořící koště ale neukazujte prstem! Čarodějnice letící kolem by vám ho mohla ustřelit.

Ale už dost pověrám! Doufáme, že si letošní čarodějnice jaksepatří užijete! Jen nezapomeňte, že je velké sucho – a proto opatrně s ohněm!

Pokud ještě nemáte na čarodějnice žádný plán, zde naleznete seznam akcí po celé ČR!

One Comment

  • ftzhtžu

    mnaumnu nig

Okomentovat

Top zážitky