Pardubický kraj se nachází v Polabské nížině a jedná se tak o kraj přívětivý pro cykloturistiku. Společně s jeho sousedním krajem, Královehradeckým, vytváří množství cyklostezek a cyklotras vhodných pro všechny věkové kategorie. Díky převážně rovinatému povrchu jsou vhodné i pro výlety s dětmi. V regionu se také nachází množství památek, které jsou ideálním místem pro zpestření výletů.

1.OKOLÍM PARDUBIC

 • Hlavní body na trase: Pardubice – Lázně Bohdaneč – Hrobice – Kunětická hora – Pardubice
 • Délka cyklotrasy: 37 km
 • Náročnost: rovinatý terén, vhodné i pro děti
 • Možnosti na trase: občerstvení, památky, procházky
 • Poznámka: vhodné i pro cyklovozíky, jedná se o okruh

Pardubice – Lázně Bohdaneč

Trasa začíná v centru města na Masarykově náměstí, kde se tak octneme na cyklostezce při Hradecké ulici. Po mostě přejedeme přes Labe a dostaneme se tak na pravý břeh Labe, kde za mostem odbočíme vlevo a pojedeme po stezce podél řeky. Poté se dostaneme na trasu č. 4200, která asi po kilometru zahne vpravo. Městskou částí Rosice se tak dostáváme blíže k městské části Semtín. Poté narazíme na křižovatku s hlavní silnicí, kde se vydáme vlevo a tu již kopíruje cyklostezka. Jedná se o cyklotrasu 4193. Trasa vede až do malebného města Lázně Bohdaneč. Zde doporučuji se stavit na zmrzlinu na náměstí a chvíli posedět na Masarykově náměstí. Pokud máte chvíli času, za procházku stojí i lázeňský park.

Lázně Bohdaneč – Hrobice

Po cyklotrase 4093 se vydáme směrem do Stéblové. Pokračujeme k nádraží a tam se napojíme na žlutou turistickou značku. Poté pokračujeme do obce Hrobice, která se nachází severně od Pardubic.

Hrobice – Kunětická hora

Po přijetí do Hrobic jedeme po cyklostezce č. 4124, kde poté uhneme na cyklostezku do Němčic. Obec projedeme až se dostaneme na další úsek cyklostezky. Ta nás dovede až k ranči pod Kuňkou. Jeho součástí jsou výběhy s koňmi a ohrady se zvířaty. Pokud budeme pokračovat na trase, dostaneme se k restauraci Pod Kunětickou horou. Ta se vyskytuje jen pár metrů od ranče a doporučuji si zde udělat krátkou přestávku, nachází se zde totiž další ohrady se zvířátky. Jak již název restaurace napovídá, vyskytuje se přímo pod Kunětickou horou. Rozhodně doporučuji se po na horu podívat. Cesta tam je asfaltová do kopce, ale nejedná se o dlouhý výšlap. Kolo si buď můžete odložit přímo u restaurace, nebo ho vést až nahoru. Jízda na kole je zde totiž zakázána.

Kunětická hora – Pardubice

V druhé části naší trasy se již dostaneme zpět do hlavního města Pardubického kraje. Pokračujeme po cyklotrase č. 4124. a dostaneme se až do Rábů, kde odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 2 a naše cesta již bude směřována do Pardubic. Trasa vede po krásné cyklostezce kolem řeky Labe. Touto cestou se dostaneme až k lávce přes Labe. Tu když přejdeme, tak se ocitneme u Pardubického zámku. Přímo na zámek dojedeme po stále po cyklotrase č. 2. Zde je možnost si projít zámecké sady, ze kterých je krásný výhled na centrum Pardubic. Ze zámku pokračujeme do centra Pardubic. Cyklotrasa č. 2 zabočuje od zámku do Kostelní ulice. My však budeme pokračovat rovně až na Pernštýnské náměstí. Skrze to pokračujeme na Třídu Míru až na křižovatku u Masarykova náměstí. Zde naše trasa končí.

Cyklostezku okolím Pardubic můžete začít a ukončit v kterémkoli bodě naší trasy. Je jen na vás, u kterého bodu se nacházíte nejblíže. Jedná se o nenáročnou celodenní trasu, na které se nachází spoustu možností občerstvení, či procházek.

2. HRADUBICKÁ LABSKÁ CYKLOSTEZKA, ÚSEK PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVÉ

 • Hlavní body na trase: Pardubice – Kunětická hora – Dříteč – Opatovice nad Labem – Vysoká nad Labem – Hradec Králové
 • Délka cyklotrasy: 16 km (při cestě tam i zpět 32 km)
 • Náročnost: rovinatý terén, nenáročná trasa
 • Možnosti na trase: občerstvení, Kunětická hora, řeka Labe
 • Poznámka: nejedná se o okruh

Jedná se o cyklostezku mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, která vede podél řeky Labe. Trasa je nově vzniklou částí Labské cesty vedoucí od pramene Labe a jeho březích přes Česko a Německo až k ústí do Severního moře. Celková délka stezky je 4 211 km.

Cyklostezka je vedena po levém břehu řeky Labe a slouží převážně pro rekreační jízdu.

Délka tohoto úseku je 16 km a a její užívání je víceúčelové. Stezka je vhodná tedy nejen pro cyklisty, ale i pro pěší, či pro inline bruslaře. Ve svazku této stezky je celkem 12 obcí.

Popis trasy:

Jako výchozí bod je na obrázku značen bod v Hradci Králové, stezka je však obousměrná, a tak je možné vyjet i z Pardubic. Pokud budeme vyjíždět z Pardubic, začne naše trasa v městské části Cihelna, a to napojením na cyklotrasu č. 2. Po celou dobu naší trasy se budeme držet právě na cyklotrase č. 2, což je označení celého úseku této mezinárodní trasy. Podél řeky Labe, s výhledem na Kunětickou horu dojedeme do Rábů a pokračujeme až do Němčic (možná je zastávka při trase v Restauraci pod Kunětickou horou, či nenáročný výšlap na Kunětickou Horu). Napojení na cyklotrasu je možné také z okolních obcí – Sezemice, Kunětice, Hrobice. Skrze most v Němčicích pokračujeme dále podél řeky až do Dřítče. Zde pojedeme chvíli po místní komunikaci, kolem čistírny odpadních vod a dále po cyklotrase podél řeky do Bukoviny nad Labem. Přes most přejedeme na pravý břeh řeky a pokračujeme po polních cestách za elektrárnou Opatovice až přes podjezd silnice R35 do Opatovic nad Labem. Dále pokračujeme až k mostu přes řeku Labe, který se nachází v obci Vysoká nad Labem. Poslední 5 km úsek začíná u jezu ve Vysoké nad Labem a je veden souběžně s řekou až k do oblasti Třebše v Hradci Králové a následně k oblasti soutoku řek Labe a Orlice, kde tento úsek Hradubické cyklotrasy končí.

3. PARDUBICKÁ LABSKÁ CYKLOSTEZKA, ÚSEK PARDUBICE – TÝNEC NAD LABEM

 • Hlavní body na trase: Pardubice – Valy – Přelouč – Řečany nad Labem – Kladruby nad Labem – Trnávka – Chvaletice – Týnec nad Labem
 • Délka cyklotrasy: 34 km
 • Náročnost: rovinatý terén, nenáročná trasa
 • Možnosti na trase: občerstvení, města, UNESCO Kladruby nad Labem, řeka Labe
 • Poznámka: nejedná se o okruh  

Stejně jako u cyklotrasy zmíněné výše se jedná o nově vybudovaný úsek mezinárodní cyklotrasy č. 2, vedoucí od pramene Labe a jeho březích přes Česko a Německo až k ústí do Severního moře. Zde se jedná o celkovou délku 34 km a ve svazku je celkem 10 obcí.

Popis trasy:

Stezka začíná v Pardubicích v obci Svítkov. Po cyklostezce dojedeme až do obce Srnojedy, odkud je stezka směřována po levém břehu řeky Labe až do obce Valy k mostu přes řeku Labe.  Pokračujeme v těsné blízkosti řeky Labe a zhruba v polovině trasy je cyklostezka oddělena směrem k železničnímu koridoru a je vedena podél tratě až na ulici Tovární ve městě Přelouč. Pokračujeme do centra. Z města je cyklostezka vedena opět podél řeky Labe a vede k přemostění u obce Semín. Pokračujeme po levém břehu kolem Labětína až do obce Řečany nad Labem. Zde můžeme pokračovat severním směrem k Národnímu Hřebčínu Kladruby nad Labem, či jižním směrem k obci Trnávka. Oblast Kladruby nad Labem je zapsána v památkách UNESCO. Z obce Trnávka pokračuje cyklostezka dále podél železničního koridoru, přes město Chvaletice, podél řeky až do Týnce nad Labem, kde tento úsek cyklostezky končí.

4. NENÁROČNÁ CYKLOTRASA „NA BÁRU A ZPĚT“

 • Hlavní body na trase: Chrudim – Slatiňany – Podhůra – Rabštejnská Lhota – Kochánovice – Slatiňany – Chrudim
 • Délka cyklotrasy: 18 km
 • Náročnost: rovinatý terén, vhodné i pro děti
 • Možnosti na trase: občerstvení, odpočinek, zábava pro děti, vyhlídka
 • Poznámky: doporučuji trekingová kola, trasu je možné si prodloužit až z Pardubic (či využít cyklobusu)

­Chrudim – Slatiňany

Z Chrudimi najedeme na trasu 4112 a podél řeky Chrudimky dojedeme až do Slatiňan. Okolo zámku a přilehlého hřebčína se vydáme až k zámeckému parku. Zde doporučuji slézt z kola a zámecký park si projít. Přímo v parku se nachází výběh koně Převalského.

Slatiňany – Lesy Podhůra – Rabštejnská Lhota

Po procházce parkem můžeme pokračovat dále na trase. Dostaneme se na křížení cyklotrasy 4112 se zelenou turistickou značkou. Poté pokračujeme směrem na Švýcárnu přes kočičí hrádek. Jedná se o miniaturu gotického zámku a je skvělým místem pro zastavení se zde s dětmi.

Od Švýcárny pokračujeme po modré značce směrem k Rabštejnské Lhotě až na rozcestník modré a žluté turistické značky. Pokračujeme po žluté až k rozhledně Bára. Zde se určitě zastavte a vychutnejte si výhled z rozhledny, kde za pěkného počasí můžete spatřit i Krkonoše. K dispozici je tu i občerstvení. V blízkosti se také nachází lanový park.

Rabštejnská Lhota – Kochánovice

Poté trasa pokračuje zpět na rozcestí modré a žluté trasy. Nyní se však vydáme dále po modré směrem k Rabštejnské Lhotě. V lesíku před Rabštejnskou Lhotou se nachází přírodní památka „Na Skalách“. Zde doporučuji slézt z kola a projít se kolem skalních útvarů. Poté můžeme opět nasednout na kolo, kde po chvíli narazíme na rozcestí a vydáme se po žluté směrem na rozcestí rybník Perný. Tam se vydáme po cyklotrase 4177 směrem na rozcestník Kochánovice.

Kochánovice – Slatiňany – Chrudim

Poté pokračujeme dále po 4177 do Slatiňan k restauraci Monako. Zde si můžete dát před návratem do Chrudimi poslední přestávku. Jedná se o půvabnou lesní restauraci s krásným výhledem do okolní krajiny. Od té poét pokračujeme po cyklotrase 4122 zpět do Chrudimi.

5. KRÁSY PODHŮRY

 • Hlavní body na trase: Chrudim – Slatiňany – Podhůra – Rabštejnská Lhota – Sobětuchy– Chrudim
 • Délka cyklotrasy: 20 km
 • Náročnost: nenáročný povrch
 • Možnosti na trase: občerstvení, odpočinek, zábava pro děti, vyhlídka
 • Poznámky: doporučuji trekingová kola, trasu je možné si prodloužit až z Pardubic (či využít cyklobusu)

Jedná se o trasu podobnou té předchozí, trasa je však rozšířena o detailnější prozkoumání rekreačních lesů Podhůra.

Chrudim – Slatiňany

Podél Chrudimi pojedeme cyklotrasou 4112 podél řeky Chrudimky až dojedeme k zámku ve Slatiňanech. Stejně jako u předchozí trasy doporučuji si projít zámecký park. Trasa prozatím pokračuje stejně, kdy u zadního vchodu do zámeckého parku narazíme na křížení cyklotrasy 4112 se zelenou turistickou značkou.

Slatiňany – Podhůra (rozhledna na Chlumu)

Poté pokračujeme dále směrem Švýcárna. Odtud se však vydáme po zelené, která nás dovede k rozcestníku u rozhledny Na Chlumu. Jen několik metrů od rozcestníku se nachází torzo bývalé rozhledny Na Chlumu, kam se doporučuji zajít podívat. Od rozcestníku pokračujeme rovně až na rozcestí s cyklotrasou 4185. Po této trase pokračujeme směr Chrudim. Dostaneme se na křížení s modrou turistickou značkou a vydáme se po ní směrem k Rabštejnské Lhotě až na rozcestí modré a žluté. Zde se vydáme po žluté k rozhledně Bára a k lanovému parku. Rozhledna nejen že originálně vypadá, ale pyšní se i krásným výhledem, kde za pěkného počasí můžete spatřit až Krkonoše. Nachází se zde také občerstvení.

Podhůra – Rabštejnská Lhota – Sobětuchy – Chrudim

Od rozhledny Báry pokračujeme po žluté směrem na rybník Perný. Zde se vydáme dále po žluté směrem k Rabštejnské Lhotě. Po žluté pokračujeme až na konec Rabštejnské Lhoty, kde se dostaneme k pravotočivé zatáčce na zpevněnou cestu. Po této cestě pokračujeme až na její souběh s 4111. Přes Sobětuchy a Vrcha pokračujeme po této cestě až zpět do Chrudimi.

6. S NÁVŠTĚVOU KONOPÁČE – okruh pro trekingová kola

 • Hlavní body na trase: Chrudim – Sobětuchy – Čejkovice – Janovice – Holičky – Heřmanův Městec – Konopáč – a zpět
 • Délka cyklotrasy: cca 36 km
 • Náročnost: středně těžká
 • Možnosti na trase: občerstvení, koupaliště
 • Poznámky: vhodný pro trekingová kola

Popis trasy:

Z Chrudimi vyrazíme po cyklotrase 4111 přes Sobětuchy do Čejkovic. Vydáme se po zelené turistické značce přes Janovice a odtud po cyklotrase 4179 do Holiček (zde možnost občerstvení na farmě Holičky – Slunečný dvůr). Dále se vydáme po cyklotrase 4179 přes Radlín na náměstí do Heřmanova městce. Zde doporučuji navštívit židovskou synagogu z první poloviny 18. století (pozor, v sezóně pouze na objednání). Po cyklotrase 4127 pokračujeme až na náš hlavní bod trasy, Konopáč. V autokempu využijte přírodního koupaliště s tobogánem a občerstvěte se v místní restauraci. Až nabudete síly, můžete se vydat zpět po zelené k silnici 3. třídy na 4111 a přes Sobětuchy zpět do Chrudimi.

CYKLOBUS

Cyklobus z Chrudimi (Pardubic) do Nasavrk, Seče a zpět lze využít o víkendech a svátcích od května do konce září. Linku provozuje společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s.: tel.: 469 660 811, e-mail: info.vychodnicechy@veolia-transport.cz, www.veolia-transport.cz Informace o časech odjezdu cyklobusu naleznete také na www.chrudimsky.navstevnik.cz, příp. vám je rádi sdělí přímo v Informačním centru v Chrudimi: tel.: 469 645 821, e-mail: info@chrudim-city.cz, skype: navstevnik.cz