facebook_pixel

Velikonoce – Historie a Tradice

Marta Kratochvílová

Velikonoce jsou nejdůležitější křesťanským svátkem, neboť tento den je výročím Ježíšova vzkříšení z mrtvých. Přesné původy názvu tohoto svátku jsou neznámé. Některé zdroje tvrdí, že slovo Velikonoce (Easter) je odvozeno od slova Eostre, což byla germánská bohyně jara a plodnosti. Ve španělštině se Velikonoce řeknou Pascua a ve francouzštině Paques. Tato slova jsou odvozena z řeckého a latinského Pascha nebo Pasch, označení pro Pesach. Právě během oslav tohoto židovského svátku totiž Ježíš Kristus povstal po ukřižování z mrtvých. Tento svátek připomíná Exodus – vyvedení starověkých izraelitů Mojžíšem z egyptského zajetí.

33262

Velikonoce jsou vrcholem křesťanského církevního roku. Před nimi přichází 40denní postní období, které je završeno velikonoční nedělí. Tato doba, která je časem pokání, představuje 40 dní, které strávil Ježíš sám v poušti a dokázal se ovládnout před svody ďábla, který ho pokoušel. Den před postem je poslední dnem jídla a zábavy, někdy se mu také říká Tučné úterý.

Tento jarní svátek je svátkem pohyblivým. Velikonoce 2017 připadají na pondělí 17. dubna.

easter-2013780_1280

SVATÝ TÝDEN

Týden před Velikonocemi se nazývá Svatý týden, který začíná Květnou nedělí a pokračuje Modrým pondělím. Tento den dětem začínají prázdniny. Následuje Šedivé úterý, jež je dnem úklidu. Tento dne by měly ženy uklidit domácnost. Dalším dnem je Škaredá středa. Tento název získala kvůli nehezkému činu Jidáše, který údajně zradil Ježíše. Podle lidových tradic by se tento den na sebe neměli lidé mračit. Věří se, že by jim to pak zůstalo po zbytek roku, každou středu.
Po těchto třech dnech následují pro tradice důležitější dny, které jsou svými názvy také více známé. Na Zelený čtvrtek si připomínáme Ježíšovu poslední večeři s učedníky (apoštoly). Je to den odpuštění. Ve čtvrtek by měly utichnout všechny zvony, které zůstanou v tichosti až do soboty. Není to ale žádný den ticha, protože právě ve čtvrtek se všude začaly ozývat řehtačky, které děti na Velikonoce používají dodnes i v některých místech České republiky. S tímto dnem je spojeno i pečivo zvané „jidáše“.

 

Velký pátek je dnem ukřižování. Tento den byl Ježíš přibit na kříž. Je to den smutnu a lidé by během něj měli držet půst. Symbolem tohoto dne je voda, kterou se lidé omývali, aby byli zdraví. A omývali i svůj dobytek a domácí zvířata. Ani tento den se neobešel bez hlaholu a zvuků řehtaček, s kterými děti „honily Jidáše“ za jeho hřích.

Zvony se znovu rozezní na Bílou sobotu, která je přechodným dnem mezi Ježíšovým ukřižováním a vzkříšením. Během tohoto dne by se měly péct mazance a beránci. Chlapci by si měli uplést hodovačky (pomlázky) a dívky zdobit vajíčka.

Následuje neděle, které se říká Boží hod velikonoční. V noci na tento den vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Proto se jí říká „velká noc“. Tento den by se měli setkávat rodiny a přátelé a ve velkém hodovat na počest Ježíšova z mrtvých vstání.

Celý týden je zakončen Velikonočním pondělím, někdy se mu také říká Červené. Chlapci vyrážejí do ulic a pomlázkami šlehají děvčata. Ta by je měla dát na oplátku jako dárek malovaná vajíčka nebo sladkosti. Proč na oplátku? Protože chlapci z nich šleháním vyhánějí nemoci a také se říká, že dívky, které dostanou pomlázkou, budou dlouho mladé. Tak velkou sílu v sobě skrývá vrbové proutí. Tento zvyk přetrvává až do dnes. Takže si dámy na zadečky připravte polštáře i o letošní Velikonoce v roce 2017, abyste si mohly druhý den sednout. Někteří muži to totiž rádi přehánějí.

easter-1232906_1280

V dnešní době už k pomlázce neodmyslitelně patří také alkohol. Dospělí muži chodí od domu k domu a dámy je vítají skleničkou něčeho ostrého. Hodovat se chodí zpravidla dopoledne. Někde se dodržují tradice, že jakmile přijde muž po poledni, může být zchlazen kýblem vody.

Velikonoce jsou také skvělou příležitostí, jak využít sovu zručnost. Tvoření velikonočních přání, velikonoční výzdoba, osení se zvířátky nebo malování kraslic. Kreativní nápady přijdou během těchto jarních oslav vždycky vhod.

Kromě náboženského a lidového svátku, kdy jsou Velikonoce spojovány s oslavami příchodu jara, mají také obchodní stránku. Už dávno před tímto svátkem můžete v regálech obchodů spatřit mnoho čokolád různých tvarů (kuřata, slepice, beránky, zajíčky), želé, bonbónů i pečiva.

Jaké velikonoční zvyky dodržujete vy?

Veselé Velikonoce vám přejeme, Stips.cz!

Okomentovat